ورود و عضویت

موتور جستجو تجهیزات صنعتی

فرآیند عضویت و ثبت سفارش

1

تکمیل پروفایل

حقوقی و حقیقی بودن پروفایل خود را مشخص کرده و در قدم های بعدی راحت انتخاب کنید.

2

ثبت درخواست

با استفاده از موتور جستجو دیجی صمت بین ۱۰۰۰ محصول در حوزه صنعت و معدن بگردید و خرید کنید.

3

تنظیم قرارداد

درخواست خود را ثبت کرده و کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخ خود را طی پیش فاکتور و قرارداد ارسال خواهند کرد.

4

تسویه و رضایت

آخرین مقالات

پست نمونه ۲

dsfsdfsd

هیدرولیک

لطفا صبر کنید